.

Как да участваш

За поредна година bTV Media Group, неправителствени организации и институции започнаха подготовката за организирането на най- голямата доброволческа инициатива в страната – „Да изчистим България заедно”, която се провежда с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и е част от Глобалното гражданско движение Let’s Do It World.

ПОЧИСТВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

На 12 май 2012-а година под егидата на bTV цяла България се обедини в името на една кауза: „Да изчистим България за един ден”. Оттогава насам, едноименната кампания е най-големият доброволчески и обществен проект, реализиран досега у нас. Традиционно всяка година се включват над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 областни администрации и 265 общини, президентската институция и няколко министерства. Главната роля в инициативата обаче е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, могат да се превърнат от доброволци за един ден в неизменни посланици на идеите на кампанията.

От началото на акцията досега, въоръжени с ръкавици и чували, България чистиха над 1 200 000 доброволци. Всяка година участниците в кампанията „Да изчистим България" са сред най-активните доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света. По данни на екоминистерството, в рамките на националното почистване на България от 2012 година насам те са успели да съберат 76 990 тона отпадъци.

Инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" всяка година получава високо признание и оценка за влияние на значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2016

Дългосрочната цел на инициативата е да промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремим се да обединяваме усилията си с всички, които искат България, Европа и светът да бъдат по-чисти.

Денят на голямото почистване през 2016 година е 4 юни. Решението за датата е продиктувано от желанието да посрещнем Световния ден на околната среда 5 юни в по-чиста България.

 

  Дейностите на инициативата са насочени към постигане на следните основни цели:
 • Увеличаване на почистените площи в България;
 • Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране.
 • Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна.
 • Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците.

 

В изпълнение на своята социална отговорност bTV Media Group в продължение на два месеца ще насочи усилията си за повишаване на обществената нетърпимост към замърсяването и подобряване на информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците. Чрез специални телевизионни форми, както и специални рубрики и теми, нашият ефир (ТВ и радио) и web платформи ще мотивират гражданите да запретнат ръкави и да се присъединят към доброволческите групи. На фокус в кампанията ще бъде и неформалното образование в областта на опазването на околната среда, разделното и безопасно събиране на отпадъците и др. Ангажиментите на bTV Media Group са естествено продължение на работата ни за каузата чиста околна среда.

За целта обединяваме усилията си със съответните институции – Министерство на околната среда и водите, областни администрации, общини и регионални институции, отговорни за опазване на природните богатства на България. Институциите осигуряват логистичен и организационен ресурс в регионите на страната за провеждане на доброволчески акции за почистване.

КАРТА НА КАМПАНИЯТА

На картата на кампанията, която ще бъде активна през последната седмица преди деня на голямото чистене – 4 юни, доброволците ще могат да отбелязват мястото, което са почистили. Всеки от тях ще има възможност да качи снимка преди и след почистването, колко са доброволците и площта, която са почистили.

Участниците в кампанията могат да се включат и в маркирането на замърсени зони на картата на световната инициатива и на 8 септември 2018 година да участват в първата по рода си обща кампания за почистване в световен мащаб

Можете да го направите тук.

РЕСУРСИ И ЛОГИСТИКА

Основен логистичен партньор на проекта е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, което подкрепя усилията на всички общински и областни администрации за участие в кампанията. Ежегодно дейностите по осигуряване на чували, ръкавици, транспорт и депониране на отпадъците се обезпечават със средства от бюджета на МОСВ. Материалите и бюджетните облекчения се предоставят директно на общините, участващи в кампанията, въз основа на специално указателно писмо, подписано от Министъра на околната среда и водите. Средствата, предвидени от ведомството за обезпечаване на логистиката в общините, са на стойност над 103 000 лева.

В подкрепа на усилията на институциите за обезпечаване на логистиката на проекта се включват и много бизнес организации, които даряват материали и услуги в подкрепа на каузата – ЕКОПАК, ЕКОБУЛПАК, куриерските фирми DHL и Рапидо, BILLA и др.

И през 2016 година даренията на материали и услуги за провеждане на кампанията ще се приемат от Асоциацията на еколозите от общините в България, като основен партньор на инициативата.

bTV Media Group не приема и не получава финансиране от какъвто и да е характер и източници за изпълнение на дейностите по инициативата.

СТАНЕТЕ ПАРТНЬОР

  Партньори на инициативата могат да бъдат всички фирми и институции, които искат да инвестират собствени средства в подкрепа на обществената кауза и организацията на инициативата. Получател на всички ресурси са доброволческите акции в страна. Кампанията се нуждае от обезпечаване с материални ресурси:
 • Чували и транспорт за събиране на отпадъците;
 • Предпазни средства и инструменти – ръкавици, маски, гребла, лопати и други;

В случай че имате желание и възможност да осигурите необходимите материали, следва да се свържете с нас, чрез daizchistim@btv.bg. Даренията се приемат и разпределят от Асоциацията на еколозите от общините на България – АСЕКОБ: www.bamee.org; bamee@bamee.org; +359 878577973

  В знак на признателност към всички организации, които осигуряват ресурси за инициативата bTV Media Group осигурява:
 • Публикуване на лого на организацията в сайта на кампанията;
 • Отразяване на съвместни активности чрез сайта на кампанията, както и чрез ТВ и радио ефир при възможност.

КАМПАНИЯТА В ОБЩИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

  Участие на общинската администрация:
 1. Сформирайте специална работна група/организационен екип, който ще се грижи за провеждането на инициативата във Вашата община. Дейността на екипа следва да се ръководи от кмета или негов заместник. Целта е постигане на по-добра оперативна ефективност. Лицето за контакт следва да подпомага гражданите и доброволците в общината и да координира работата на екипа.
 2. Определете мръсни места и сметища, за които общинската администрация не разполага с ресурс и възможност да почисти в рамките на традиционните общински мероприятия.
 3. Препоръчваме Ви до 30-и май да изпратите информацията за Вашите планове за почистване на daizchistim@btv.bg. Публикувайте ги и във Вашите информационни канали.
 4. Стартирайте собствена информационна кампания за жителите на общината. Обявете начален час на акцията, списък с местата, на които ще се чисти в дните на кампанията. Използвайте ресурса си, за да анонсирате местата, които се нуждаят от почистване и на които общинската администрация ще бъде организатор на акцията. Използвайте – банери, лого и други ключови визии на инициативата, за да идентифицирате участието ви в националната инициатива. Активирайте контролните органи на местно ниво да предприемат съответни действия за собствениците на замърсени частни имоти.
 5. Проучете къде във Вашата община има инициативи за почистване, организирани от фирми, НПО, семейства и други. Съдействайте им за транспортиране на отпадъците и осигуряване на ресурси;
 6. Осигурете чували, ръкавици и други консумативи. Потърсете подкрепа от местните сметосъбиращи, сметоизвозващи фирми или други оператори от сектора за управление на отпадъците, фирми-дарители, неправителствени организации, държавни институции;
 7. Организирайте пунктове за раздаване на чували и ръкавици в близост до местата за почистване в съответните дни;
 8. Обособете и специални места за събиране на пълните чували с отпадъци, които са лесно достъпни за транспортната техника. Погрижете се за транспортирането на отпадъците до най-близкото депо;
 9. Потърсете възможност за съчетаване на полезното с нещо приятно – организирайте хепънинг, състезание или друго забавление, което ще привлече повече участници. Планирайте събитието след акцията за почистване, за да докажете, че „който чисти, не цапа, дори и когато се забавлява”;
 10. Информирайте доброволческите групи от общината, че могат да отбележат почистените от тях места на сайта на инициативата – daizchistim.bg. На картата на кампанията, която ще бъде активна през последната седмица преди деня на голямото чистене – 4 юни, всеки участник може да качи снимки на почистените зони (преди/след акцията), да отбележи името на организацията, както и броя доброволци и почистената от тях площ;
 11. Поканете местни медии да се включат в отразяването на кампанията. Можете да изпратите снимки и информация, които да бъдат публикувани на сайта на кампанията, на daizchistim@btv.bg.

*** При необходимост нашият екип има възможност да проведе специална информационна среща за институциите в регионите на страната. Можете да изпратите Вашата заявка на daizchistim@btv.bg.

УКАЗАНИЕ ЗА ОРГАНИЗАТОРИ НА АКЦИИ

  Вие сте социално отговорна организация с традиции, опит и квалифициран персонал - държавна/общинска администрация, бизнес структура, браншова организация, НПО, ПП, студентски съвет (клуб)/ ученически съвет (клуб), училищно настоятелство, читалище или друго, и искате да организирате Вашите членове/ служители/ симпатизанти да се включат в националната кампания за почистване в избрано от Вас място на 4 юни. Ние Ви препоръчваме:
 • Формирайте специален екип за подготовката и реализацията на акцията;
 • Изберете място за почистване в координация с местната администрация или институцията, отговаряща за управлението на съответната територия;
 • Планирайте ресурсите и логистиката на акцията – чували, средства за безопасност, транспорт на участници и материали;
 • Оказване на съдействие на по-малки и нови отбори, сформирани близо до Вас.
  Изисквания към организатора на акцията:
 • Готовност да работи, мотивира и привлича доброволци, които да се включат в акцията;
 • Организационен опит и умения за работа в екип, за да осигури добра координация и планиране на инициативата;
 • Желание и възможност да отдели време и ресурси за обществено полезни дейности;
  Организаторът на акция трябва да знае:
 • Точното място, което има нужда от почистване;
 • Приблизителен брой на хората, които може да мотивира да се включат в инициативата;
 • Възможностите за осигуряване на чували и ръкавици;
 • Как да координира с местната институция график за транспортиране на отпадъците;
 • Как да маркира почистената зона на сайта на инициативата – daizchistim.bg.

ВКЛЮЧИ СЕ В ПОЧИСТВАНЕТО

 1. Ако Вие сте малка инициативна група – семейство, компания от приятели или задружни съседи, нямате много опит и време, ние Ви препоръчваме да организирате акция в кварталната градинка, на Вашата улица, на спортното игрище, на детската площадка или друга неголяма територия около Вашето жилище или Ваше любимо място.
 2. Организирайте допълнителна помощ за Вашата мисия – като поставите съобщение на видно място или в социалните мрежи;
 3. Снабдете се с чували и ръкавици;
 4. Заредете се с ентусиазъм и добро настроение;
 5. Събраните отпадъци следва да бъдат събрани в близост до контейнери и кофи за смет, за да се ускори извозването им през следващите 2 дни;
 6. Не използвайте деня за почистване, за да изчистите мазета, тавани и дворни пространства. Струпването на едрогабаритни отпадъци затруднява извозването на отпадъци от обществени места. Почистването на жилищни имоти не е цел на инициативата;
 7. Можете да се присъедините към организирана акция, инициирана от институции, НПО или фирми. Информирайте се за възможностите във Вашия регион в съответната община/сайт на областна администрация и нашата страница;
 8. Препоръчително е да координирате Вашата дейност с компетентните органи, за да осигурите Вашата безопасност, както и тази на биологичните видове в съответната територия;
 9. В случай че почиствате зони извън населените места, задължително се погрижете събраните от Вас отпадъци да бъдат транспортирани до местата за сметоизвозване;
 10. Не забравяйте да отбележите участието си на картата на инициативата.