.
gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

За кампанията

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2018 bTV Media Group стана част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни. Водещата медийна група подписа меморандум за сътрудничество и се присъедини към международната гражданска организация Let’s Do It Foundation.

Вече осма поредна година инициативата „Да изчистим България заедно” ще превърне в един отбор хиляди хора, които искат да живеят на едно по-чисто място. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда.

Доброволците, които имат отношение към опазването на околната среда, ще могат да демонстрират пред цяла България своята добра идея или практика, която елиминира боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

За първа година bTV Media Group раздаде годишните награди „Чиста игра” за най-резултатните и лоялни партньори на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Цели на кампанията

В изпълнение на дейностите на инициативата „Да изчистим България заедно” bTV Media Group си поставя следните цели:

  • Увеличаване на почистените площи в България;
  • Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране;
  • Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;
  • Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста околна среда и намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата;
  • Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост;

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Кратка история и факти

На 12 май 2012 година под егидата на bTV Media Group цяла България се обедини с една мисия, която изглеждаше невъзможна - да изчистим България за един ден. Оттогава насам, „Да изчистим България заедно” е най-големият доброволчески и обществен проект, реализиран у нас.

Всяка година инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" получава високо признание и оценка за влияние на значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата. Едни от най-популярните лица в българския ефир са посланици на кампанията през годините.

„Да изчистим България заедно” в цифри

Над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 областни администрации и 265 общини, президентската институция и няколко министерства се включват традиционно всяка година.

Над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България от началото на кампанията досега. Всяка година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света. По данни на екоминистерството, в рамките „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам те са успели да съберат 82 000 тона отпадъци и да премахнат над 7 300 сметища от лицето на България.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Карта на кампанията

Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци.

Картата на кампанията е активна през последните две седмици преди Деня на голямото почистване. На нея доброволците отбелязват мястото, което са почистили. Всеки от тях има възможност да качи снимка преди и след почистването, брой на доброволците в конкретната акция и площта, която са почистили.

След Деня на голямото почистване, картата продължава да е активна и на нея се приемат сигнали за добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Автоматично намиране на местоположение на картата

Картата на кампанията е достъпна на всички устройства през уеб браузър. Препоръчваме Ви да използвате Google Chrome или Mozilla Firefox.

Какво да направите, в случай че функцията за местоположение не работи?

  1. В случай че картата не намира автоматично Вашето местоположение, изберете бутона за активация на GPS координати, който е разположен непосредствено под менюто в лявата част на екрана, както е показано по-долу.
  2. Картата продължава да не открива автоматично Вашата локация, а вече сте включили GPS настройките на Вашето мобилно устройство. В този случай се налага да разрешите намиране на местоположение през уеб браузъра, който използвате. За целта изберете меню Настройки/Settings и активирайте намирането на локация през Лични настройки/Privacy като изберете Разрешаване на местоположение/Location Service. При различните устройства е възможно несъответствие.