.
gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

За кампанията

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

През 2017 издигаме кампанията на ново ниво и си поставяме за цел заедно да работим за поддържането на чистотата на нашата околна среда и да установим добри практики за генериране на нулев отпадък.

Акцент в кампанията „Да изчистим България заедно” е Денят на голямото почистване, който тази година за първи път ще се проведе през есента. Стотици хиляди доброволци ще излязат на 16 септември, за да покажат, че заедно можем да изчистим боклука от България.

След това всички, които имат отношение към опазването на околната среда, ще могат да демонстрират пред цяла България своята добра идея или практика, която елиминира боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

Тазгодишното издание на кампанията „Да изчистим България заедно” ще завърши с класация и награждаване на областите с най-голям принос към каузата да докажем, че България може да бъде чиста.

Денят на голямото почистване тази година е 16 септември.

Включи се тук в организирана акция.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Цели на кампанията

В изпълнение на дейностите на инициативата „Да изчистим България заедно” bTV Media Group си поставя следните цели:

  • Увеличаване на почистените площи в България;
  • Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране;
  • Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;
  • Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста околна среда и намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата;
  • Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост;

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Кратка история и факти

На 12 май 2012 година под егидата на bTV Media Group цяла България се обедини с една мисия, която изглеждаше невъзможна - да изчистим България за един ден. Оттогава насам, „Да изчистим България заедно” е най-големият доброволчески и обществен проект, реализиран у нас.

Всяка година инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" получава високо признание и оценка за влияние на значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата. Едни от най-популярните лица в българския ефир са посланици на кампанията през годините.

„Да изчистим България заедно” в цифри

Над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 областни администрации и 265 общини, президентската институция и няколко министерства се включват традиционно всяка година.

Над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България от началото на кампанията досега. Всяка година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света. По данни на екоминистерството, в рамките „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам те са успели да съберат 82 000 тона отпадъци и да премахнат над 7 300 сметища от лицето на България.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Карта на кампанията

Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци.

Картата на кампанията е активна през последните две седмици преди Деня на голямото почистване. На нея доброволците отбелязват мястото, което са почистили. Всеки от тях има възможност да качи снимка преди и след почистването, брой на доброволците в конкретната акция и площта, която са почистили.

След Деня на голямото почистване, картата продължава да е активна и на нея се приемат сигнали за добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Автоматично намиране на местоположение на картата

Картата на кампанията е достъпна на всички устройства през уеб браузър. Препоръчваме Ви да използвате Google Chrome или Mozilla Firefox.

Какво да направите, в случай че функцията за местоположение не работи?

  1. В случай че картата не намира автоматично Вашето местоположение, изберете бутона за активация на GPS координати, който е разположен непосредствено под менюто в лявата част на екрана, както е показано по-долу.
  2. Картата продължава да не открива автоматично Вашата локация, а вече сте включили GPS настройките на Вашето мобилно устройство. В този случай се налага да разрешите намиране на местоположение през уеб браузъра, който използвате. За целта изберете меню Настройки/Settings и активирайте намирането на локация през Лични настройки/Privacy като изберете Разрешаване на местоположение/Location Service. При различните устройства е възможно несъответствие.