gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

 
Как да участваш  

Главната роля в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“ е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на зелената идея и каузата да почистим и облагородим страната си.

В ситуацията на извънредна обстановка, всеки може да се включи в кампанията с ежедневна грижа към средата, в която живеем, в съчетание с отговорност един към друг.

Вярваме, че даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден - без заплаха за здравето на хората. Затова през 2020 г., в ситуацията на пандемията от COVID-19, стремежът на инициативата е да съхрани постигнатото през годините и да го надгради, като мотивира хората за още повече нови добри дела.

Всички доброволци могат да участват в инициативата с малки индивидуални или семейни акции за почистване на градинките и любимите си места за отдих; като организират семейни пикници с нулев отпадък,  боядисат пейките пред блока, засаждат дървета, поставят къщички за птици и предават нататък добрия пример не само на 19 септември, когато ще се проведе World Clean Up Day 2020, но и всеки ден.

bTV Media Group и Министерството на младежта и спорта стартират нова инициатива, която ще се проведе по повод на доброволческата кампания „Да изчистим България заедно”. Фокусът на новото направление, в най-мащабната доброволческа инициатива у нас, е да насърчи младите хора да работят за общественополезни и социални каузи. В рамките на проекта (от 15 юли до 14 септември 2019г.) ще бъдат обучени 15-20 студенти на възраст между 18 и 24 години, които ще могат да повишат квалификацията си за организиране на доброволчески акции, комуникация на социални проекти, корпоративната социална отговорност с грижа за населените места в България.

Младежите ще преминат през двумесечен обучителен и практически курс, с ментори доказани професионалисти от bTV Media Group и партньорската мрежа на проекта - Мария Лазарова,(мениджър „Социални проекти”), Марина Евгениева (репортер на bTV), Виолета Воденичарова (Social Media Manager на bTV), Марияна Петкова (директор „Връзки с обществеността” на ЕКОПАК България), Ангел Каспарянов, Brand New Ideas, Американско посолство, и други.

Обучението ще се проведе чрез поредица дистанционни уебинари. Участниците в обучението ще могат да натрупат практически опит чрез пряко участие в организирането на най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“. Те ще координират и активизират подготовката на областите в България за включване в Световния ден за почистване – 14 септември, като провеждат информационни срещи с доброволчески групи, сформират партньорски мрежи на регионално ниво. Също така и да привличат доброволци, да осъществяват многобройни организирани акции и подготвителни дейности, свързани с успешното протичане на кампанията на местно ниво.

Конкретният план предвижда през следващите два месеца да насочим усилията си към разширяване на партньорската мрежа на инициативата и да повишим обществената чувствителност за намаляване на отпадъците по региони, както и да насърчим обществото към повече добри и полезни за околната среда дела и даване на добър пример на най-малките му членове.

След края на обучението си младежите ще получат сертификат и финансово възнаграждение на стойност 300 лева.

Моля подайте Вашите кандидатури тук