.
gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

 

Как да участваш

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста и красива в дългосрочен план.

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да почистим и облагородим страната си.

Денят на голямото почистване тази година е 14 септември.

 

КАК ДА УЧАСТВАМ, АКО СЪМ ЧАСТНО ЛИЦЕ ?

Ако Вие сте един от нас – българите, които имаме отношение към опазването на околната среда и вярваме, че България може да бъде по-чисто и приятно място за живеене, добре дошли! Можете да се включите в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно” по два основни начина:

 1. Организирайте своите близки и/или приятели в малка инициативна група по почистване, облагородяване или залесяване. На този линк ще намерите информация и полезни съвети.
 2. Присъединете се към някоя от организираните акции. На този линк ще намерите информация за местоположението на организираните акции.

Не забравяйте:

Маркирайте участието си на картата на „Да изчистим България заедно”.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

 

КАК ДА УЧАСТВАМ С МАЛКА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ?

Ако Вие сте малка инициативна група – семейство, компания от приятели или задружни съседи, нямате много опит и време, но искате да помогнете на каузата да направим България по-чиста и красива, значи сте попаднали на правилното място. Включете се в „Да изчистим България заедно” като организирате акция в кварталната градинка, на вашата улица, на спортното игрище, на детската площадка или друга неголяма територия около Вашето жилище или Ваше любимо място. Ето някои съвети, които могат да Ви помогнат да сте максимално ефективни:

 1. Организирайте допълнителна доброволна помощ за вашата мисия – като поставите съобщение / плакат на видно място или в социалните мрежи;
 2. Снабдете се с чували и ръкавици, както и с инструменти и материали за облагородяване на околната среда или залесяване (бои, четки, лакове, подходящи фиданки и т.н.);
 3. Заредете се с ентусиазъм и добро настроение;
 4. Отпадъците следва да бъдат събрани в близост до контейнери и кофи за смет, за да се ускори извозването им през следващите 2 дни;
 5. Можете да се присъедините към организирана акция, инициирана от институции, НПО или фирми. Информирайте се за възможностите във Вашия регион в съответната община/сайт на областна администрация и на нашата страница;
 6. Препоръчително е да координирате дейността на Вашата група с компетентните органи, за да осигурите Вашата безопасност, както и тази на биологичните видове в съответната територия;
 7. В случай че почиствате зони извън населените места, задължително се погрижете събраните отпадъци от Вашата група да бъдат транспортирани до местата за сметоизвозване;
 8. Не забравяйте да маркирате участието си на картата на „Да изчистим България заедно”.

Важно: Не използвайте деня за почистване, за да изчистите мазета, тавани и дворни пространства. Струпването на едрогабаритни отпадъци затруднява извозването на отпадъци от обществени места. Почистването на жилищни имоти не е цел на „Да изчистим България заедно”.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

 

КАК ДА УЧАСТВАМ, АКО СЪМ ОБЩИНА ?

Общините са основен партньор на кампанията „Да изчистим България заедно” на местно ниво. Ето как да се включите, ако сте представител на общинската администрация:

 1. Сформирайте специална работна група/организационен екип, който ще се грижи за провеждането на инициативата във Вашата община. Дейността на екипа следва да се ръководи от кмета или негов заместник. Целта е постигане на по-добра оперативна ефективност. Лицето за контакт следва да подпомага гражданите и доброволците в общината и да координира работата на екипа.
 2. Определете мръсни места и сметища, за които общинската администрация не разполага с ресурс и възможност да почисти в рамките на традиционните общински мероприятия или детски площадки и градинки, които се нуждаят от обновяване, туристически табели, които се нуждаят от ремонт и др.
 3. Стартирайте собствена информационна кампания за жителите на общината. Обявете начален час на акцията, списък с местата, на които ще се чисти / облагородява в дните на кампанията. Използвайте ресурса си, за да анонсирате местата, които се нуждаят от почистване и на които общинската администрация ще бъде организатор на акцията. Използвайте – банери, лого и други ключови визии на инициативата, за да идентифицирате участието Ви в националната инициатива. Активирайте контролните органи на местно ниво да предприемат съответни действия за собствениците на замърсени частни имоти.
 4. Проучете къде във Вашата община има инициативи за почистване / облагородяване, организирани от фирми, НПО, семейства и други. Съдействайте им за транспортиране на отпадъците и осигуряване на ресурси;
 5. Осигурете чували, ръкавици и други консумативи. Потърсете подкрепа от местните сметосъбиращи, сметоизвозващи фирми или други оператори от сектора за управление на отпадъците, фирми-дарители, неправителствени организации, държавни институции;
 6. Организирайте пунктове за раздаване на чували и ръкавици в близост до местата за почистване в съответните дни;
 7. Обособете и специални места за събиране на пълните чували с отпадъци, които са лесно достъпни за транспортната техника. Погрижете се за транспортирането на отпадъците до най-близкото депо;
 8. Потърсете възможност за съчетаване на полезното с нещо приятно – организирайте хепънинг, състезание или друго забавление, което ще привлече повече участници. Планирайте събитието след акцията за почистване / облагородяване, за да докажете, че „който чисти, не цапа, дори и когато се забавлява”;
 9. Информирайте доброволческите групи от общината, че могат да отбележат планираните от тях акции по почистване и облагородяване на сайта на инициативата – daizchistim.bg. На картата на кампанията, която ще бъде активна след средата на месец август, всеки участник може да качи снимки на местата, които планира да почисти и разкраси (преди/след акцията), да отбележи името на организацията, типа на дейностите, които ще се извършват по време на акцията, площа, която ще обхване, както и броя доброволци, които се необходими за осъществяването й;
 10. Поканете местни медии да се включат в отразяването на кампанията. Можете да изпратите снимки и информация, които да бъдат публикувани на сайта на кампанията, на daizchistim@btv.bg.
 11. След деня на почистване регистрирайте на нашата карта почистените и облагородени места на Вашата територия, както и други практики, които създават условия за намаляване на замърсяването и въвеждане на принципите на кръговата икономика и нулеви отпадъци.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

*** При необходимост нашият екип има възможност да проведе специална информационна среща за институциите в регионите на страната. Можете да изпратите Вашата заявка на daizchistim@btv.bg.

 

КАК ДА УЧАСТВАМ, АКО СЪМ ФИРМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ?

Ако Вие сте социално отговорна организация с традиции, опит и Вашата сила е работата в екип, „Да изчистим България заедно” Ви приветства в своя отбор. Всяка държавна/общинска администрация, бизнес структура, браншова организация, НПО, ПП, студентски съвет/ ученически клуб, училищно настоятелство и др., която има желание да организира своите членове, служители, поддръжници да се включат в националната кампания „Да изчистим България заедно”, е добре дошла да се включи в Деня на голямото почистване на 14 септември. Ние Ви предлагаме следния план за действие:

 1. Формирайте специален екип за подготовка и реализация на акцията;
 2. Изберете място за почистване, облагородяване или залесяване и се съгласувайте с местната администрация, отговаряща за управлението на съответната територия;
 3. Планирайте ресурсите и логистиката на акцията – чували, средства за безопасност, транспорт на участници и материали, (бои, четки, лакове, подходящи фиданки и т.н.);
 4. Покажете спортсменство – съдействайте на по-малки и нови отбори, сформирани близо до Вас.
 5. След голямото почистване / облагородяване / залесяване регистрирайте местата и акциите, като ги маркирате на картата на „Да изчистим България заедно”.
 6. Споделете изпитани практики, които създават условия за намаляване на замърсяването и помагат за въвеждане на принципа на нулеви отпадъци.

Организаторът на акцията трябва да знае:

 • Точното място, което има нужда от почистване / облагородяване / залесяване;
 • Приблизителен брой на хората, които може да мотивира да се включат в инициативата;
 • Възможностите за осигуряване на чували и ръкавици, бои, четки, лакове, подходящи фиданки и др.;
 • Как да координира с местната институция график за транспортиране на отпадъците;
 • Как да маркира почистената, облагородена или залесена зона на сайта на инициативата - карта
 • Как да привлече повече доброволци;
 • Да организира, координира и планира инициативата;
 • Че каузата изисква да отдели от личното си време и ресурси в името на каузата да направим България по-чиста и красива.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

 

КАК ДА СТАНА ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА ?

Партньори на „Да изчистим България заедно” могат да бъдат всички фирми, неправителствени организации и институции, които са готови да инвестират собствени средства в подкрепа на каузата и организацията на инициативата.

Необходимите ресурси са преди всичко инструменти за почистване, облагородяване или залесяване - чували,ръкавици, маски, гребла, лопати, бои, четки, лакове, подходящи фиданки – предпазни средства и транспорт за събиране на отпадъците. Ресурсите следва да се оползотворяват за първи път в Деня на голямото почистване като начало на процеса на поддържане на чистотата и генериране на нулев отпадък.

В случай че имате желание и възможност да осигурите необходимите материали, следва да се свържете с нас, чрез daizchistim@btv.bg.

  В знак на признателност към всички организации, които осигуряват ресурси за инициативата bTV Media Group осигурява:
 • Публикуване на лого на организацията в сайта на кампанията;
 • Отразяване на съвместни активности чрез сайта на кампанията, както и чрез ТВ и радио ефир при възможност.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

 

КАК И ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМ КАРТАТА ?

Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците, за обозначаване на обновени детски площадки и градинки, засадени гори, ремонтирани туристически табели и заслони, боядисани пейки и др, а от тази година и за планиране на акции по почистване и облагородяване, които ще се проведят в рамките на кампанията на 14 септември. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци и подобряване на околната среда. И събира съмишленици с обща кауза, като среща организатори на акции с доброволци.

Картата на кампанията е активна от втората половина на месец август. На нея отбележете мястото, което сте почистили като качите снимка преди и след акцията, брой на доброволците в нея и площта, която сте почистили.

ВАЖНО! След Деня на голямото почистване, който тази година е на 14 септември, продължавайте Вашия ангажимент за опазване и облагородяване на околната среда, като качвате на Картата на „Да изчистим България заедно” Вашите добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

 

КАК ДА СТАНА СТАЖАНТ ?

bTV Media Group и Министерството на младежта и спорта стартират нова инициатива, която ще се проведе по повод на доброволческата кампания „Да изчистим България заедно”. Фокусът на новото направление, в най-мащабната доброволческа инициатива у нас, е да насърчи младите хора да работят за общественополезни и социални каузи. В рамките на проекта (от 15 юли до 14 септември 2019г.) ще бъдат обучени 15-20 студенти на възраст между 18 и 24 години, които ще могат да повишат квалификацията си за организиране на доброволчески акции, комуникация на социални проекти, корпоративната социална отговорност с грижа за населените места в България.

Младежите ще преминат през двумесечен обучителен и практически курс, с ментори доказани професионалисти от bTV Media Group и партньорската мрежа на проекта - Мария Лазарова,(мениджър „Социални проекти”), Марина Евгениева (репортер на bTV), Виолета Воденичарова (Social Media Manager на bTV), Марияна Петкова (директор „Връзки с обществеността” на ЕКОПАК България), Ангел Каспарянов, Brand New Ideas, Американско посолство, и други.

Обучението ще се проведе чрез поредица дистанционни уебинари. Участниците в обучението ще могат да натрупат практически опит чрез пряко участие в организирането на най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“. Те ще координират и активизират подготовката на областите в България за включване в Световния ден за почистване – 14 септември, като провеждат информационни срещи с доброволчески групи, сформират партньорски мрежи на регионално ниво. Също така и да привличат доброволци, да осъществяват многобройни организирани акции и подготвителни дейности, свързани с успешното протичане на кампанията на местно ниво.

Конкретният план предвижда през следващите два месеца да насочим усилията си към разширяване на партньорската мрежа на инициативата и да повишим обществената чувствителност за намаляване на отпадъците по региони, както и да насърчим обществото към повече добри и полезни за околната среда дела и даване на добър пример на най-малките му членове.

След края на обучението си младежите ще получат сертификат и финансово възнаграждение на стойност 300 лева.

Моля подайте Вашите кандидатури тук