gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

Ние в bTV Media Group вярваме, че добрият пример е навсякъде около нас, а годините са просто числа. Убедени сме, че децата са не по-малко способни от възрастните да извършват подвизи, да бъдат носители на доброто и да превръщат заобикалящата ги среда в по-чисто и красиво място. Ето защо, по повод деветото издание на най-голямата доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“, решихме да отправим предизвикателство към малките посланици на идеята за чиста природа. За първи път bTV Media Group организира национален конкурс за детски плакат на тема „Добрият пример“, който да изобразява идеите на кампанията и да призовава повече хора да се включат в голямото чистене на 14 септември.

Условия за участие

Официални правила на националния конкурс „Добрият пример“, организиран от
„БТВ Медиа Груп“ ЕАД
/наричан за краткост по-долу „Конкурса“/

I. Организатор

Организатор на Конкурса е „БТВ Медиа Груп” EАД, ЕИК: 130081393, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Конкурса

Конкурсът стартира на 09.08.2019 г. в 10:00 часа и приключва на 05.09.2019 г. в 22:00 часа („срок на конкурса“).

III. Механизъм и условия за участие:

Конкурсът се провежда на територията на Република България в http://daizchistim.bg/. Всеки родител/настойник/попечител на участник, с участието си в Конкурса, се съгласява да посочи свой актуален имейл. Регистрации, неотговарящи на този критерий, се приемат за нереални и не участват в Конкурса.

I. Всеки участник трябва да изработи плакат на тема „Добрият пример“, който призовава хората в дадено населено място (град, село, квартал, блоково пространство, парк, местност и т.н.) да се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 14 септември. Задължително условие е творбата да пресъздаде по креативен и оригинален начин идеите на кампанията* и да съдържа информация за датата, часа и мястото на акцията за почистване / облагородяване / залесяване. Участниците имат свободата сами да изберат стила на рисуване, писане и цялостно оформление на плаката, като освен употребата на традиционни художествени материали и техники е допустимо и използването на графични компютърни програми. Всеки участник може да участва с една творба.

II. В конкурса участие могат да вземат деца до 13 годишна възраст (включително), които ще бъдат разпределени в три възрастови групи:

I-ва група - до 7 годишна възраст 

ІІ-ра група - от 8 до 10 годишна възраст 

ІІІ-та група - от 11 до 13 годишна възраст

III. Няма ограничения относно техниките, материалите и инструментите, които ще бъдат използвани за направата на плакатите. Задължително е те да бъдат във формат А3 (297mm x 420mm).
IV. Родителят /настойникът/попечителят на участника в конкурса трябва да изпрати неговата творба – сканирана или снимана цветно и в пълен размер, на имейл: dobriatprimer@btv.bg от 9 август до 5 септември, заедно с попълнена ръкописно и сканирана декларацията за съгласие от страна на родителите за участие на тяхното дете в конкурса. (Декларацията изтеглете тук)

V. Оценяване и награди:

V.I Оценяване

* Всички получени детски плакати, които отговарят на горепосочените условия, ще бъдат разгледани и оценени от петчленно жури от изявени творци и доказани специалисти в състав: Радостина Николова, Станислава Цалова, Иван Раденков, Милена Радева и Мария Пеева. Те ще имат задачата да отличат по няколко критерия, сред които оригиналност на идеята, послание, креативност и съответствие с поставената тема, 15-те най-открояващи се творби, които да бъдат наградени.

V.II. Награди

* Награди - участниците, изработили 15-те най-високо оценени плакати, ще получат грамота и пакет специални награди, включващ плюшена играчка Зеленко Зеленков, ключодържател с лика на талисмана на инициативата, тениска, шапка и многофункционална кърпа за глава (бандана), както и възможността да се срещнат с едни от най-изявените посланици на инициативата „Да изчистим България заедно“ и да се запознаят с най-новите технологии в областта на телевизията на специално организирано посещение в допълнително посочена от организаторите дата в новото 360-градусово студио на bTV. Имената на наградените участници ще бъдат публикувани на сайта http://daizchistim.bg/ на 12.09.2019 г.

* Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с родителя/настойника/попечителя на печелившите участници, с лично съобщение до съответните имейл адреси или по телефон за да ги информира за начина на получаване на наградите. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен имейл и/или телефон, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш, или причини, извън контрола на Организатора.

* Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги. Наградите могат да се предоставят само на участник, който има право да участва в Конкурса, бил е обявен за печеливш по Официалните правила на конкурса и неговият родител/настойник/попечител се е легитимирал с валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата.

VI. Други условия

* С участието си в Конкурса, родителят/настойникът/попечителят се съгласява личните му данни, както и на неговото дете/поднастоен, предоставяни от него във връзка с участието в Конкурса, съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Конкурса и с оглед предоставянето и използването на наградата от печелившия участник.

* С участието си в Конкурса чрез изпращане на сканирано копие/ снимка на авторски плакат и декларация на имейл адрес: dobriatprimer@btv.bg, се приема че родителят/настойникът/попечителят на участника е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила.

* Право на участие в Конкурса нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Конкурса, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

* Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в конкурса.

* Организаторът не носи отговорност спрямо родителя/настойника/попечителя на печеливш участник, предоставил невалиден и-мейл за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

* Организаторът на играта има право по своя преценка да прекрати Конкурса по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

* Настоящите правила се публикуват на http://daizchistim.bg/, като „БТВ Медиа Груп“ ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Конкурса. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта http://daizchistim.bg/ .

* Задължително условие е плакатите да съответстват на зададената тема и да са съобразени с философията и целите на кампанията „Да изчистим България заедно“. В случай, че това условие не е изпълнено, творбите няма да бъдат разглеждани. При допълнителни въпроси можете да изпратите запитване на имейл: dobriatprimer@btv.bg.


Радостина Николова

Радостина Николова е детски писател и неколкократен носител на наградата "Бисерче вълшебно", в която децата сами гласуват за любимите си книги. Тя е първият български детски автор, чиито книги се превеждат и продават в Китай. Дълги години Радостина работи като редактор, журналист, маркетолог, но в един момент решава да замени корпоративната кариера с истинската си страст. Днес тя пътува из цяла България, за да се среща с малките си почитатели. Превръща разговорите за книги, вдъхновение и въображение в игра и прелюбопитни срещи. Вярва, че четенето сваля прегради и възпитава мислещи и отговорни хора, а книгите играят важна роля в това да бъдем добър пример. Ето защо, Радостина се присъединява с готовност към журито на детския конкурс на „Да изчистим България заедно“, за да мотивира повече деца да творят в името на доброто и чрез творчеството си да създават по-чисти и красиви места за живеене и нови приключения.

Станислава Цалова

Едно от най-обичаните лица на bTV и дългогодишен посланик на „Да изчистим България заедно“ - Стаси Цалова, става част от журито на детския конкурс „Добрият пример“. През годините Стаси е заставала зад редица социални каузи, а в началото на 2019 г. стана посланик и на конкурса „Моето семейство”, организиран от сп. „9 месеца“. За професионализма и социалната си ангажираност водещата на прогнозата за времето по bTV се радва на редица признания: множество първи награди за програма за времето на фестивала International Media Events – News and Documentary Festival, Global Excellence Award на News Corporation, отличието „Достоен българин” и др. Стаси е носител и на Олимпийския огън през 2004 година, като запазва и до днес искрата да предава доброто напред. Според нея пътят към успеха днес е в образованието и постоянното търсене на възможности за развитие. Още по време на специализацията си в Япония, тя се посвещава на екологията и се дипломира с изследване на системата за рециклиране на отпадъци в Япония. Днес, майката на две деца и автор на рубриката „Кой инвестира в бъдещето“ е не по-малко загрижена за природата и бъдещето на околната среда и призовава децата, които искат да направят света едно по-чисто и красиво място, да се включат в конкурса и „зелената“ инициатива на bTV Media Group

Иван Раденков

Иван Раденков е детски писател, популярен с трилогията си за деца, разказваща за детектива Унки Марлюнки и синa му Джони Марльони. Този септември излиза новата му книжка с кулинарни детски разкази „Вкусът на приключенията“. „Котаракът Франт и загадъчният остров“ е последният му детски роман с картинки, песни и пиеса, който излиза през 2018 г., а книжките му, разказващи за охлювчето Арко и таралежчето Алкау, са любими на най-малките. Наскоро негов текст влезе в читанката за трети клас на издателство „Просвета“, наред с класиците на българската литература. През 2017 година бе избран за посланик на детската книга, а посещенията му в училищата на страната се превръщат в творческа веселба. С двете си момчета усилено опознава света около нас и в нас. Ето защо, и като родител, и като творец, Иван ще оценява с ентусиазъм изпратените за конкурса „Добрия пример“ детски плакати и ще допринесе за популяризирането на кампанията „Да изчистим България заедно“ сред най-малките.

Милена Радева

Милена Радева се присъединява към журито на детския конкурс „Добрият пример“ – като човек и като професионалист, защото вярва в потенциала на детското творчество и смисъла на каузата „Да изчистим България заедно“, а любовта към илюстрациите е предопределила професионалния ѝ път. Милена завършва специалност „Илюстрация” в Националната художествена академия в София. През 2017 г. защитава докторска дисертация в същата област. Повече от 10 години работи като илюстратор на свободна практика с автори и издатели от САЩ, Канада, Австралия, Норвегия, Англия, Сингапур и др. Успява да наложи личния си стил и техника, вече има над 120 илюстрирани книги в цял свят, но остава да живее и работи в България. През 2017 г. създава единствения по рода си сайт – „Българска илюстрация”, чийто фокус са родните илюстратори и техните произведения, давайки шанс на мнозина нейни колеги безвъзмездно да представят творчеството си.

Мария Пеева

Мария Пеева е създателят на mamaninja.bg - любимият на хиляди български семейства сайт, в който всяка майка - настояща и бъдеща - ще намери подкрепа и усмивка. Мария вярва, че всички български деца, сред които са четиримата ѝ сина и внучето ѝ, заслужават по-чиста и по-добра България и само от нас зависи да я направим такава. Затова и с готовност застава зад зелената идея на националния конкурс „Добрият пример“ – в очакване на най-креативните детски плакати, призоваващи „Да изчистим България заедно“.