.
gg


Картата ще бъде активна скоро  

Продължи

За кампанията

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света.

Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2019 г. bTV Media Group отново ще бъде част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019. На 14 септември, доброволците в България ще дадат старт на второто издание на Световния ден на почистването, което ще завърши в Хавай през нощта на 21 септември.

През 2019 г. „Да изчистим България заедно” разширява обхвата си с нови възможности за подобряване на средата, в която живеем. На 14 септември доброволците от цялата страна ще могат не просто да почистят замърсените зони, но и да инициират други добри дела, като обновят детски площадки и градинки, спасят унищожени гори или засадят нови, ремонтират туристически табели и заслони, боядисат пейки и дадат други добри примери, с които да направят България не само по-чиста, но и по-красива.

По традиция, и тазгодишната кампания стартира с национална среща на партньорите, на която bTV Media Group отличи 50 от най-резултатните и лоялни привърженици на „Да изчистим България заедно“, сред които национални и регионални институции, бизнес организации и изявени доброволци.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Цели на кампанията

В изпълнение на дейностите на инициативата „Да изчистим България заедно” bTV Media Group си поставя следните цели:

  • Увеличаване на почистените площи в България;
  • Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране;
  • Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване и даване на добър пример чрез облагородяване в цялата страна;
  • Иницииране на добри дела, като обновяване на детски площадки и градинки, спасяване на унищожени гори или засаждане на нови, ремонтиране на туристически табели и заслони, боядисване на пейки и други добри примери, които да направят България не само по-чиста, но и по-красива;
  • Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста и красива околна среда и намаляване на отпадъците;
  • Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата;
  • Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост;

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Кратка история и факти

На 12 май 2012 година под егидата на bTV Media Group цяла България се обедини с една мисия, която изглеждаше невъзможна - да изчистим България за един ден. Оттогава насам, „Да изчистим България заедно” е най-големият доброволчески и обществен проект, реализиран у нас.

Всяка година инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" получава високо признание и оценка за влияние на значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата. Едни от най-популярните лица в българския ефир, както и обичани актьори, спортисти, музикални изпълнители и хора на културата и изкуството са посланици на кампанията през годините.

Като част от глобалното гражданско движение „Let’s Do It World”, през 2018 г. „Да изчистим България заедно” обедини рекордните 409 073 доброволци около идеята за по-чиста околна среда. Постижението подобри рекорда на инициативата от 2013 г., когато около 375 000 се включиха в голямото чистене.

„Да изчистим България заедно” в цифри

Над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 областни администрации и 265 общини, президентската институция и няколко министерства се включват традиционно всяка година.

Над 2 050 000 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България от началото на кампанията досега. Всяка година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните доброволци в света. По данни на екоминистерството, от началото на „Да изчистим България заедно" досега, те са успели да съберат 90 000 тона отпадъци и да премахнат над 13 700 сметища от лицето на България.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци.

Картата на кампанията е активна през последните две седмици преди Деня на голямото почистване. На нея доброволците отбелязват мястото, което са почистили. Всеки от тях има възможност да качи снимка преди и след почистването, брой на доброволците в конкретната акция и площта, която са почистили.

След Деня на голямото почистване, картата продължава да е активна и на нея се приемат сигнали за добри идеи или практики, които елиминират боклука по интересен и различен начин или го превръщат в нещо ценно.

Как да участваш в „Да изчистим България заедно”?

 

Картата на кампанията е достъпна на всички устройства през уеб браузър. Препоръчваме Ви да използвате Google Chrome или Mozilla Firefox.

Какво да направите, в случай че функцията за местоположение не работи?

  1. В случай че картата не намира автоматично Вашето местоположение, изберете бутона за активация на GPS координати, който е разположен непосредствено под менюто в лявата част на екрана, както е показано по-долу.
  2. Картата продължава да не открива автоматично Вашата локация, а вече сте включили GPS настройките на Вашето мобилно устройство. В този случай се налага да разрешите намиране на местоположение през уеб браузъра, който използвате. За целта изберете меню Настройки/Settings и активирайте намирането на локация през Лични настройки/Privacy като изберете Разрешаване на местоположение/Location Service. При различните устройства е възможно несъответствие.